Liên kết
Lượt khách thăm
1151253
Thành viên
17 người đang online

Thông tin Tuyển sinh năm 2022
Ngày 18/07/2022 lúc 08:53:54 (GMT+7)

Link TB Tuyển sinh 2022

 

Mẫu giấy làm bài thi tự luận trực tuyến
Ngày 14/10/2021 lúc 21:42:46 (GMT+7)

tệp đính kèm

 

Danh sách phòng thi tuần 23 HK1 2021-2022 (HK 2 2020-2021)
Ngày 28/01/2022 lúc 13:13:22 (GMT+7)

(tệp đính kèm)

 

Lịch thi chính quy tuần 23 HK1 năm học 2021-2022
Ngày 28/01/2022 lúc 13:07:48 (GMT+7)

(tệp đính kèm)

 

Hướng dẫn thi vấn đáp trực tuyến sử dụng trên máy tính
Ngày 14/10/2021 lúc 21:27:27 (GMT+7)

Tệp đính kèm

 

Hướng dẫn thi vấn đáp trực tuyến sử dụng điện thoại
Ngày 14/10/2021 lúc 21:25:45 (GMT+7)

Tệp đính kèm

 

Hướng dẫn thi tự luận trực tuyến sử dụng trên máy tính
Ngày 14/10/2021 lúc 21:22:04 (GMT+7)

Tệp đính kèm

 

Hướng dẫn thi tự luận trực tuyến sử dụng điện thoại
Ngày 14/10/2021 lúc 21:19:25 (GMT+7)

Tệp đính kèm

 

Trường Đại học An Giang đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình hành động 05-CTr/TU của Tỉnh ủy (giai đoạn 2016-2021)
Ngày 16/11/2021 lúc 07:54:03 (GMT+7)

Link

 

Quyết định ban hành quy định tạm thời thi trực tuyến 2021
Ngày 14/10/2021 lúc 20:59:54 (GMT+7)

tệp đính kèm

 

Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11
Ngày 16/11/2021 lúc 07:55:47 (GMT+7)

link

 

Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm học 2021-2022
Ngày 16/11/2021 lúc 07:59:03 (GMT+7)

link

 

Sổ tay ĐBCL năm học 2020-2021
Ngày 13/05/2022 lúc 06:52:22 (GMT+7)

download 

 

Lịch thi chính quy HK 2 năm học 2021-2022
Ngày 20/05/2022 lúc 15:01:32 (GMT+7)

Download

 

Hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tuyến
Ngày 28/01/2022 lúc 13:19:07 (GMT+7)

(tệp đính kèm)

 

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần tai trường ĐH An Giang - 31/12/2021
Ngày 23/05/2022 lúc 23:38:54 (GMT+7)

Download

 

QĐ ban hành quy định tạm thời thi trực tuyến 2021
Ngày 15/10/2021 lúc 07:23:38 (GMT+7)

Tệp đính kèm

 

Lịch thi kết thúc học phần (trực tuyến đợt 1) HK2&HK hè năm học 2020-2021
Ngày 15/10/2021 lúc 07:52:16 (GMT+7)

Tệp đính kèm

 

Lịch thi KTHP trực tuyến HK2 & HK hè năm học 2020-2021 Dot 2
Ngày 20/10/2021 lúc 13:36:17 (GMT+7)

(tệp đính kèm)

 

Lịch thi cải thiện HK 2 năm học 2017-2018
Ngày 04/05/2018 lúc 14:24:23 (GMT+7)
 

Kết quả Kỳ thi tuyển sinh Đại học hình thức Giáo dục thường xuyên - Liên thông 2015
Ngày 09/11/2015 lúc 16:44:53 (GMT+7)
 

Điểm thi năng khiếu kỳ thi TS 2016
Ngày 19/07/2016 lúc 14:02:56 (GMT+7)
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển sau Đại học 2014 - ngành Khoa học cây trồng
Ngày 05/01/2015 lúc 15:06:21 (GMT+7)
 

Trường Đại học An Giang công bố điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016
Ngày 19/07/2016 lúc 07:08:35 (GMT+7)
 

Tài liệu triển khai công tác đảm bảo chất lượng cấp cơ sở giáo dục
Ngày 21/08/2018 lúc 09:15:19 (GMT+7)
 

Tài liệu triển khai công tác đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo
Ngày 21/08/2018 lúc 09:18:05 (GMT+7)
 

Hệ thống hỗ trợ công tác thi & tuyển sinh 2019
Ngày 03/04/2019 lúc 10:00:30 (GMT+7)

Bộ GDĐT thiết lập hệ thống hỗ trợ công tác thi & tuyển sinh 2019

 

Lịch thi cải thiện chính quy HK 1 năm 2021 - 2022
Ngày 28/01/2022 lúc 13:09:40 (GMT+7)

(tệp đính kèm)

 

Danh sách phòng thi tuần 23 HK1 2021-2022 (HK3 2020-2021)
Ngày 28/01/2022 lúc 13:15:23 (GMT+7)

(tệp đính kèm)

 

Thông báo 643 thi năng khiếu năm 2021
Ngày 20/10/2021 lúc 20:46:46 (GMT+7)

(tệp đính kèm)

 

Công văn 2939 về việc thi tuyển sinh môn thi năng khiếu trực tuyến trong tình hình dịch Covid-19
Ngày 20/10/2021 lúc 20:41:38 (GMT+7)

(tệp đính kèm)

 
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn