Liên kết
Lượt khách thăm
1060475
Thành viên
6 người đang online

Hệ thống hỗ trợ công tác thi & tuyển sinh 2019
Ngày 03/04/2019 lúc 10:00:30 (GMT+7)

Bộ GDĐT thiết lập hệ thống hỗ trợ công tác thi & tuyển sinh 2019

 

Tài liệu triển khai công tác đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo
Ngày 21/08/2018 lúc 09:18:05 (GMT+7)
 

Tài liệu triển khai công tác đảm bảo chất lượng cấp cơ sở giáo dục
Ngày 21/08/2018 lúc 09:15:19 (GMT+7)
 

Trường Đại học An Giang công bố điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016
Ngày 19/07/2016 lúc 07:08:35 (GMT+7)
 

Danh sách thí sinh trúng tuyển sau Đại học 2014 - ngành Khoa học cây trồng
Ngày 05/01/2015 lúc 15:06:21 (GMT+7)
 

Điểm thi năng khiếu kỳ thi TS 2016
Ngày 19/07/2016 lúc 14:02:56 (GMT+7)
 

Kết quả Kỳ thi tuyển sinh Đại học hình thức Giáo dục thường xuyên - Liên thông 2015
Ngày 09/11/2015 lúc 16:44:53 (GMT+7)
 

Lịch thi cải thiện HK 2 năm học 2017-2018
Ngày 04/05/2018 lúc 14:24:23 (GMT+7)
 
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn