Liên kết
Lượt khách thăm
1001360
Thành viên
12 người đang online

TRA LỊCH THI CÁ NHÂN

Nhập thông tin sinh viên:
Mã số sinh viên:  
Năm học:
Học kỳ:

 

Phòng Khảo Thí & Kiểm Định Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: tcphuc@agu.edu.vn