Liên kết
Lượt khách thăm
1008263
Thành viên
14 người đang online

TRA ĐIỂM THI TS ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG 2014

Nhập thông tin thí sinh:
Tìm theo Số Báo Danh:

 

Ghi chú: chỉ cần nhập phần số. VD: TAGA.00123 chỉ nhập là 123.


Tìm theo Họ tên:

 

Ghi chú: nhập họ và tên không dấu.

Phòng Khảo Thí & Kiểm Định Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: tcphuc@agu.edu.vn