Liên kết
Lượt khách thăm
1143138
Thành viên
34 người đang online
Điểm thi năng khiếu kỳ thi TS 2016
Ngày 19/07/2016 lúc 14:02:56 (GMT+7)

Ngành Giáo dục Mầm non

Ngành Giáo dục thể chất

Ngành Âm nhạc

Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn