Liên kết
Lượt khách thăm
984980
Thành viên
6 người đang online
Lịch lấy ý kiến và bảng hỏi công tác phản hồi từ người học HK1 năm học 2016-2017
Ngày 18/11/2016 lúc 16:46:39 (GMT+7)

Lịch lấy ý kiến: download

Bảng hỏi: download

Phòng Khảo Thí & Kiểm Định Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: tcphuc@agu.edu.vn