Liên kết
Lượt khách thăm
1008275
Thành viên
20 người đang online
Kế hoạch tổ chức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học năm 2016-2017

download

Phòng Khảo Thí & Kiểm Định Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: tcphuc@agu.edu.vn