Liên kết
Lượt khách thăm
1008254
Thành viên
12 người đang online
Quyết định thành lập tổ đảm bảo chất lượng tại các đơn vị giai đoạn 5 năm (2017-2022)
Ngày 06/12/2017 lúc 10:42:37 (GMT+7)

download

Phòng Khảo Thí & Kiểm Định Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: tcphuc@agu.edu.vn