Liên kết
Lượt khách thăm
993468
Thành viên
8 người đang online
Quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ thư ký khảo sát, đánh giá phản hồi từ các bên liên quan.
Ngày 06/12/2017 lúc 10:44:45 (GMT+7)

download

Phòng Khảo Thí & Kiểm Định Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: tcphuc@agu.edu.vn