Liên kết
Lượt khách thăm
1143125
Thành viên
21 người đang online
Lịch thi cải thiện HK 2 năm học 2017-2018
Ngày 04/05/2018 lúc 14:24:23 (GMT+7)

download

Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn