Liên kết
Lượt khách thăm
1024026
Thành viên
6 người đang online
Tài liệu hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá và chương trình đào tạo năm học 2018-2019
Ngày 26/09/2018 lúc 08:05:13 (GMT+7)

Download

Nguyễn Thị Thu Thảo
Phòng Khảo Thí & Kiểm Định Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: tcphuc@agu.edu.vn