Liên kết
Lượt khách thăm
1024030
Thành viên
10 người đang online
Mẫu viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo Thông tư 04
Ngày 26/09/2018 lúc 16:16:26 (GMT+7)

Download

Nguyễn Thị Thu Thảo
Phòng Khảo Thí & Kiểm Định Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: tcphuc@agu.edu.vn