Liên kết
Lượt khách thăm
1060468
Thành viên
1 người đang online
Lịch thi cải thiện HK 1 năm học 2018-2019
Ngày 14/01/2019 lúc 10:00:09 (GMT+7)

download

Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn