Liên kết
Lượt khách thăm
1143131
Thành viên
27 người đang online
Hệ thống hỗ trợ công tác thi & tuyển sinh 2019
Ngày 03/04/2019 lúc 10:00:30 (GMT+7)

Bộ GDĐT thiết lập hệ thống hỗ trợ công tác thi & tuyển sinh 2019

download

Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn