Liên kết
Lượt khách thăm
1083578
Thành viên
46 người đang online
105. Quy trình đánh giá chất lượng các hoạt động hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp
Ngày 03/05/2020 lúc 15:41:31 (GMT+7)

Download

Nguyễn Thị Thu Thảo
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn