Liên kết
Lượt khách thăm
1076017
Thành viên
7 người đang online
105. Quy trình đánh giá chất lượng các hoạt động hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp
Ngày 03/05/2020 lúc 15:41:31 (GMT+7)

Download

Nguyễn Thị Thu Thảo
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn