Liên kết
Lượt khách thăm
1075998
Thành viên
2 người đang online
106. Quy trình triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ việc làm cho người học
Ngày 03/05/2020 lúc 15:42:11 (GMT+7)

Download

Nguyễn Thị Thu Thảo
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn