Liên kết
Lượt khách thăm
1083557
Thành viên
25 người đang online
106. Quy trình triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ việc làm cho người học
Ngày 03/05/2020 lúc 15:42:11 (GMT+7)

Download

Nguyễn Thị Thu Thảo
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn