Liên kết
Lượt khách thăm
1083576
Thành viên
44 người đang online
107. Quy trình đăng ký sử dụng phòng thí nghiệm và trang thiết bị, dụng cụ
Ngày 03/05/2020 lúc 15:42:45 (GMT+7)

Download

Nguyễn Thị Thu Thảo
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn