Liên kết
Lượt khách thăm
1083564
Thành viên
32 người đang online
110. Quy trình đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ dịch vụ CNTT
Ngày 03/05/2020 lúc 15:46:11 (GMT+7)

Download

Nguyễn Thị Thu Thảo
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn