Liên kết
Lượt khách thăm
1083547
Thành viên
15 người đang online
Phiếu đăng ký thi kết thúc học phần (dành cho sinh viên bảo lưu điểm thường xuyên)
Ngày 18/06/2020 lúc 08:23:13 (GMT+7)

Download

Hồ Nhã Phong
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn