Liên kết
Lượt khách thăm
1075989
Thành viên
9 người đang online
Phiếu đăng ký thi kết thúc học phần (dành cho sinh viên bảo lưu điểm thường xuyên)
Ngày 18/06/2020 lúc 08:23:13 (GMT+7)

Download

Hồ Nhã Phong
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn