Liên kết
Lượt khách thăm
1086924
Thành viên
8 người đang online
120.Quy trình đăng kí sử dụng phòng học
Ngày 30/03/2021 lúc 09:43:27 (GMT+7)

Download

Huỳnh Thanh Việt
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn