Liên kết
Lượt khách thăm
1086904
Thành viên
2 người đang online
122.Quy trình xây dựng, thẩm định và công bố chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học
Ngày 30/03/2021 lúc 09:45:35 (GMT+7)

Download

Huỳnh Thanh Việt
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn