Liên kết
Lượt khách thăm
1116554
Thành viên
7 người đang online
DANH MỤC QUY TRÌNH HIỆN HÀNH (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1083 (13/62018) VÀ SỐ 657 (31/12/2019) VÀ SỐ 2222 (31/12/2020) CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
Ngày 18/05/2021 lúc 10:18:17 (GMT+7)

download 

Huỳnh Thanh Việt
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn