Liên kết
Lượt khách thăm
1116586
Thành viên
25 người đang online
Lịch thi DH18 CD 43_44MN Học kỳ II 2020-2021_Tuần 39
Ngày 30/05/2021 lúc 15:02:30 (GMT+7)

Download

Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn