Liên kết
Lượt khách thăm
1116566
Thành viên
5 người đang online
Xin chuyển Thông báo từ BGH trường ĐH An Giang. Ban Giám Hiệu quyết định tạm dừng thi tuần 39 (trừ các lớp năm cuối)
Ngày 30/05/2021 lúc 21:07:30 (GMT+7)
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn