Liên kết
Lượt khách thăm
1147377
Thành viên
6 người đang online
Quyết định ban hành quy định tạm thời thi trực tuyến 2021
Ngày 14/10/2021 lúc 20:59:54 (GMT+7)

tệp đính kèm

Huỳnh Thanh Việt
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn