Liên kết
Lượt khách thăm
1147352
Thành viên
3 người đang online
Lịch thi kết thúc học phần (trực tuyến đợt 1) HK2&HK hè năm học 2020-2021
Ngày 15/10/2021 lúc 07:52:16 (GMT+7)

Tệp đính kèm

Huỳnh Thanh Việt
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn