Liên kết
Lượt khách thăm
1147375
Thành viên
4 người đang online
Lịch thi KTHP trực tuyến HK2 & HK hè năm học 2020-2021 Dot 2
Ngày 20/10/2021 lúc 13:36:17 (GMT+7)

(tệp đính kèm)

Huỳnh Thanh Việt
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn