Liên kết
Lượt khách thăm
1147376
Thành viên
5 người đang online
Thông báo 643 thi năng khiếu năm 2021
Ngày 20/10/2021 lúc 20:46:46 (GMT+7)

(tệp đính kèm)

Huỳnh Thanh Việt
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn