Liên kết
Lượt khách thăm
1127234
Thành viên
2 người đang online
Lịch thi cải thiện chính quy Tuần 10_11_12 năm 2021
Ngày 25/10/2021 lúc 07:45:29 (GMT+7)

(Tệp đính kfm)

Huỳnh Thanh Việt
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn