Liên kết
Lượt khách thăm
1127199
Thành viên
2 người đang online
Lịch thi kết thúc học phần HK2&HK hè (trực tuyến) tuần 9, 10
Ngày 06/11/2021 lúc 06:16:26 (GMT+7)

(Tệp đính kèm)

Huỳnh Thanh Việt
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn