Liên kết
Lượt khách thăm
1127222
Thành viên
25 người đang online
Lich thi trực tuyến tuần 11_12 HK2&HK hè 2020-2021
Ngày 16/11/2021 lúc 07:48:27 (GMT+7)

(tệp đính kèm)

Huỳnh Thanh Việt
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn