Liên kết
Lượt khách thăm
1147351
Thành viên
2 người đang online
Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm học 2021-2022
Ngày 16/11/2021 lúc 07:59:03 (GMT+7)

link

Huỳnh Thanh Việt
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn