Liên kết
Lượt khách thăm
1143151
Thành viên
13 người đang online
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần tại trường ĐH An Giang
Ngày 16/01/2022 lúc 20:23:36 (GMT+7)

(tệp đính kèm)

Huỳnh Thanh Việt
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn