Liên kết
Lượt khách thăm
1143115
Thành viên
11 người đang online
QT06-001. Quy trình khảo sát các bên liên quan
Ngày 25/01/2022 lúc 16:00:57 (GMT+7)

Download

Huỳnh Thanh Việt
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn