Liên kết
Lượt khách thăm
1143149
Thành viên
11 người đang online
Sổ tay ĐBCL năm học 2020-2021
Ngày 13/05/2022 lúc 06:52:22 (GMT+7)

download 

Huỳnh Thanh Việt
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn