Liên kết
Lượt khách thăm
1147354
Thành viên
5 người đang online
Lịch thi chính quy HK 2 năm học 2021-2022
Ngày 20/05/2022 lúc 15:01:32 (GMT+7)

Download

Huỳnh Thanh Việt
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn