Liên kết
Lượt khách thăm
1147378
Thành viên
7 người đang online
Các chương trình đạt chứng nhận AUN-QA
Ngày 24/05/2022 lúc 15:59:16 (GMT+7)

Trường ĐH An Giang, trong đợt đánh giá vào tháng 12/2021, đã có 4 ngành đạt chuẩn là Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Thông tin, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm tiếng Anh

img

Huỳnh Thanh Việt
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn