Liên kết
Lượt khách thăm
1024024
Thành viên
4 người đang online

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Khảo thí & KĐCL trường Đại học An Giang - khu trung tâm.

Số 18 Ung Văn Khiêm, P.Đông Xuyên - TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang.

Số cố định: (0296) 3847 567

Email: pktkdcluong@agu.edu.vn

Phòng Khảo Thí & Kiểm Định Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: tcphuc@agu.edu.vn