Liên kết
Lượt khách thăm
1041748
Thành viên
12 người đang online

 

SttResources link#hits
1Quyết Định Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. 

Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT

33
2Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao Đẳng. 

Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT

9
3Quyết định ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh. 

Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT

134
4Quy Chế đào tạo dự bị Đại học. 

Quyết định số 09/2005/QĐ-BGD&ĐT

119
5Đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng - Đại học. 

Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT

125
6Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2010 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03 ngày 11/02/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1012
7Quy chế đào tạo ĐH-CĐ chính quy (Quy chế 25) 

Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT
ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

938
8Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp chính quy (Quy chế 40) 

Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT
ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1018
9Quy chế đào tạo ĐH-CĐ chính quy theo Tín chỉ (Quy chế 43) 

Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QÐ-BGDÐT
ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

1059
10Quy chế liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học (Quy chế 42) 

Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT
ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Kèm theo quyết định này có các phụ lục mẫu báo báo, mẫu thống kê...

2406
11Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng (Hệ Vừa làm vừa học) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 /11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

318
12Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng (Hệ Vừa làm vừa học) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày tháng năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

168
13Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 

(Theo Công văn số 879/BGDĐT-GDĐH ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

755
14Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 

Số 138/2013/NĐ-CP

384
15Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp  

Thông tư Số: 38/2013/TT-BGDĐT

364
Phòng Khảo Thí & Kiểm Định Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: tcphuc@agu.edu.vn