Liên kết
Lượt khách thăm
1112336
Thành viên
6 người đang online
Xin chuyển Thông báo từ BGH trường ĐH An Giang. Ban Giám Hiệu quyết định tạm dừng thi tuần 39 (trừ các lớp năm cuối)
Các tin khác:

Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn