Liên kết
Lượt khách thăm
1010650
Thành viên
20 người đang online

Biểu mẫu

SttResources link#hits
1M01KhT_Mẫu sổ nhận đề thi (QT41-QT42) 
9
2M03KhT_Mẫu biên bản giao nhận đề thi (QT42) 
9
3M06KhT_Mẫu biên bản cán bộ coi thi 1 nhận đề (QT42) 
6
4M08KhT_Mẫu biên bản giám sát (QT43) 
6
5M09KhT_Mẫu biên bản xử lý CBCT không làm tròn nhiệm vụ (QT43) 
2
6M12KhT_Mẫu biên bản mở đề thi (dành cho môn tự luận) (QT43) 
2
7M10KhT_Mẫu biên bản xử lý thí sinh vi phạm kỷ luật (Gsát) (QT43) 
3
8M13KhT_Mẫu sơ đồ chổ ngồi của thí sinh (QT43) 
5
9M14KhT_Mẫu biên bản xử lý thí sinh vi phạm kỷ luật (CBCT) (QT43) 
1
106H_Mẫu giấy cam đoan (dành cho TS không có thẻ dự thi hay CMND) (QT43) 
4
117P_Mẫu biên bản mở đề thi (dành cho môn thi trắc nghiệm) (QT43) 
3
121P_Mẫu biên bản bàn giao bài thi (QT43) 
2
13M16KhT_Mẫu phiếu chấm thi lần 1 và thông nhất điểm (QT44) 
6
14M19KhT_Mẫu biên bản xem lại bài thi (QT45) 
9
15M18KhT_Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi (QT45) 
10
16M20KhT_Mẫu biên bản đối thoại giữa 2 lần chấm thi (QT45) 
9
17Mẫu đơn xin chuyển ngành TCCN (QT46) 
5
18Mẫu đơn xin chuyển ngành hình thức VLVH (QT46) 
6
19M147_Mẫu danh sách các học phần được lấy ý kiến (QT47) 
8
20M247_Mẫu biên bản giao nhận phiếu ý kiến (QT47) 
99
21M347_Mẫu sổ nhật ký theo dõi lấy ý kiến (QT47) 
108
22M148_Bảng mã hoá các danh mục minh chứng (QT48) 
1
23M248_Tổng hợp kết quả tự đánh giá (QT48) 
1
24M149_Bảng mã hóa các thông tin và minh chứng (QT49) 
64
25M249_Phiếu đánh giá tiêu chí (QT49) 
148
26M349_Bản tổng hợp tự đánh giá các tiêu chí (QT49) 
177
27M150_Danh sách học phần của các giảng viên đăng ký xây dựng Ngân hàng câu hỏi (QT50) 
201
28M250_Sổ nhật ký theo dõi công tác xây dựng phương án ra đề (1 bộ câu hỏi đề thi, đáp án, 1 file đĩa CD (QT50) 
192
29M350_Phương án ra đề thi (QT50) 
231
Phòng Khảo Thí & Kiểm Định Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: tcphuc@agu.edu.vn