Liên kết
Lượt khách thăm
1143156
Thành viên
18 người đang online

Biểu mẫu

SttResources link#hits
1M01KhT_Mẫu sổ nhận đề thi (QT41-QT42) 
37
2M03KhT_Mẫu biên bản giao nhận đề thi (QT42) 
31
3M06KhT_Mẫu biên bản cán bộ coi thi 1 nhận đề (QT42) 
23
4M08KhT_Mẫu biên bản giám sát (QT43) 
23
5M09KhT_Mẫu biên bản xử lý CBCT không làm tròn nhiệm vụ (QT43) 
16
6M12KhT_Mẫu biên bản mở đề thi (dành cho môn tự luận) (QT43) 
17
7M10KhT_Mẫu biên bản xử lý thí sinh vi phạm kỷ luật (Gsát) (QT43) 
17
8M13KhT_Mẫu sơ đồ chổ ngồi của thí sinh (QT43) 
19
9M14KhT_Mẫu biên bản xử lý thí sinh vi phạm kỷ luật (CBCT) (QT43) 
16
106H_Mẫu giấy cam đoan (dành cho TS không có thẻ dự thi hay CMND) (QT43) 
20
117P_Mẫu biên bản mở đề thi (dành cho môn thi trắc nghiệm) (QT43) 
16
121P_Mẫu biên bản bàn giao bài thi (QT43) 
17
13M16KhT_Mẫu phiếu chấm thi lần 1 và thông nhất điểm (QT44) 
21
14M19KhT_Mẫu biên bản xem lại bài thi (QT45) 
25
15M18KhT_Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi (QT45) 
32
16M20KhT_Mẫu biên bản đối thoại giữa 2 lần chấm thi (QT45) 
25
17Mẫu đơn xin chuyển ngành TCCN (QT46) 
17
18Mẫu đơn xin chuyển ngành hình thức VLVH (QT46) 
19
19M147_Mẫu danh sách các học phần được lấy ý kiến (QT47) 
24
20M247_Mẫu biên bản giao nhận phiếu ý kiến (QT47) 
118
21M347_Mẫu sổ nhật ký theo dõi lấy ý kiến (QT47) 
127
22M148_Bảng mã hoá các danh mục minh chứng (QT48) 
19
23M248_Tổng hợp kết quả tự đánh giá (QT48) 
20
24M149_Bảng mã hóa các thông tin và minh chứng (QT49) 
85
25M249_Phiếu đánh giá tiêu chí (QT49) 
171
26M349_Bản tổng hợp tự đánh giá các tiêu chí (QT49) 
198
27M150_Danh sách học phần của các giảng viên đăng ký xây dựng Ngân hàng câu hỏi (QT50) 
214
28M250_Sổ nhật ký theo dõi công tác xây dựng phương án ra đề (1 bộ câu hỏi đề thi, đáp án, 1 file đĩa CD (QT50) 
208
29M350_Phương án ra đề thi (QT50) 
249
30Các chương trình đạt chứng nhận AUN-QA 

Trường ĐH An Giang, trong đợt đánh giá vào tháng 11/2021, đã có 4 ngành đạt chuẩn là Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Thông tin, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm tiếng Anh

img

10
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn