Liên kết
Lượt khách thăm
1116595
Thành viên
34 người đang online

Biểu mẫu

SttResources link#hits
1M01KhT_Mẫu sổ nhận đề thi (QT41-QT42) 
33
2M03KhT_Mẫu biên bản giao nhận đề thi (QT42) 
28
3M06KhT_Mẫu biên bản cán bộ coi thi 1 nhận đề (QT42) 
21
4M08KhT_Mẫu biên bản giám sát (QT43) 
21
5M09KhT_Mẫu biên bản xử lý CBCT không làm tròn nhiệm vụ (QT43) 
14
6M12KhT_Mẫu biên bản mở đề thi (dành cho môn tự luận) (QT43) 
15
7M10KhT_Mẫu biên bản xử lý thí sinh vi phạm kỷ luật (Gsát) (QT43) 
15
8M13KhT_Mẫu sơ đồ chổ ngồi của thí sinh (QT43) 
17
9M14KhT_Mẫu biên bản xử lý thí sinh vi phạm kỷ luật (CBCT) (QT43) 
14
106H_Mẫu giấy cam đoan (dành cho TS không có thẻ dự thi hay CMND) (QT43) 
18
117P_Mẫu biên bản mở đề thi (dành cho môn thi trắc nghiệm) (QT43) 
14
121P_Mẫu biên bản bàn giao bài thi (QT43) 
15
13M16KhT_Mẫu phiếu chấm thi lần 1 và thông nhất điểm (QT44) 
18
14M19KhT_Mẫu biên bản xem lại bài thi (QT45) 
22
15M18KhT_Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi (QT45) 
26
16M20KhT_Mẫu biên bản đối thoại giữa 2 lần chấm thi (QT45) 
23
17Mẫu đơn xin chuyển ngành TCCN (QT46) 
15
18Mẫu đơn xin chuyển ngành hình thức VLVH (QT46) 
17
19M147_Mẫu danh sách các học phần được lấy ý kiến (QT47) 
22
20M247_Mẫu biên bản giao nhận phiếu ý kiến (QT47) 
116
21M347_Mẫu sổ nhật ký theo dõi lấy ý kiến (QT47) 
125
22M148_Bảng mã hoá các danh mục minh chứng (QT48) 
15
23M248_Tổng hợp kết quả tự đánh giá (QT48) 
16
24M149_Bảng mã hóa các thông tin và minh chứng (QT49) 
82
25M249_Phiếu đánh giá tiêu chí (QT49) 
167
26M349_Bản tổng hợp tự đánh giá các tiêu chí (QT49) 
194
27M150_Danh sách học phần của các giảng viên đăng ký xây dựng Ngân hàng câu hỏi (QT50) 
212
28M250_Sổ nhật ký theo dõi công tác xây dựng phương án ra đề (1 bộ câu hỏi đề thi, đáp án, 1 file đĩa CD (QT50) 
206
29M350_Phương án ra đề thi (QT50) 
247
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn