Liên kết
Lượt khách thăm
993444
Thành viên
13 người đang online

Tự đánh giá trường ĐH

SttResources link#hits
1Công Văn 578/CV-DHAG - V/v Hoàn thành báo cáo TĐG Trường ĐHAG 
160
2Báo cáo tự đánh giá trường ĐHAG - 2016 
228
3Báo cáo tự đánh giá trường 2012 
84
4Báo cáo tự đánh giá trường 2009 
141
5Thông tư 37/2012/TT-BGDĐT. 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

139
6Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT. 

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

137
7Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT. 

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

136
8Quyết định 72/2007/QĐ-BGDĐT. 

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng.

140
9Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT. 

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học

137
10Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT 

Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học theo bộ tiêu chuẩn.

145
11Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT 

Chỉ thị về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

163
12Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên THPT trình độ Đại học 2013 
441
13Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 

Thông tư 38/2013//TT-BGDĐT

486
14Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học - Cao đẳng 2014 
689
15Kế hoạch tổ chức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học năm 2016-2017 
118
16Báo cáo tự đánh giá trường 2017 

Báo cáo tự đánh giá trường 2017

156
17Quyết định thành lập tổ đảm bảo chất lượng tại các đơn vị giai đoạn 5 năm (2017-2022) 
142
18Quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ thư ký khảo sát, đánh giá phản hồi từ các bên liên quan. 
113
Phòng Khảo Thí & Kiểm Định Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: tcphuc@agu.edu.vn