Liên kết
Lượt khách thăm
1102507
Thành viên
12 người đang online

Tự đánh giá Cơ sở giáo dục

SttResources link#hits
1Công Văn 578/CV-DHAG - V/v Hoàn thành báo cáo TĐG Trường ĐHAG 
224
2Báo cáo tự đánh giá trường ĐHAG - 2016 
347
3Báo cáo tự đánh giá trường 2012 
94
4Báo cáo tự đánh giá trường 2009 
152
5Thông tư 37/2012/TT-BGDĐT. 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

142
6Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT. 

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

139
7Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT. 

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

145
8Quyết định 72/2007/QĐ-BGDĐT. 

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng.

150
9Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT. 

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học

137
10Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT 

Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học theo bộ tiêu chuẩn.

167
11Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT 

Chỉ thị về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

171
12Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên THPT trình độ Đại học 2013 
457
13Thông tư Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 

Thông tư 38/2013//TT-BGDĐT

490
14Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học - Cao đẳng 2014 
694
15Kế hoạch tổ chức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học năm 2016-2017 
145
16Báo cáo tự đánh giá trường 2017 
265
17Quyết định thành lập tổ đảm bảo chất lượng tại các đơn vị giai đoạn 5 năm (2017-2022) 
226
18Quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ thư ký khảo sát, đánh giá phản hồi từ các bên liên quan. 
184
19Tài liệu triển khai công tác đảm bảo chất lượng cấp cơ sở giáo dục 
508
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn