Liên kết
Lượt khách thăm
1143141
Thành viên
3 người đang online

Các văn bản triển khai đánh giá CSGD

SttResources link#hits
1Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (CSGD) đại học 
56
2Công văn 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá (TĐG) CSGD đại học 
25
3Công văn 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn đánh giá ngoài CSGD  
22
4Công văn 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 
57
5984/KH-ĐHAG Kế hoạch về việc tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục - Năm học 2018-2019 
68
6Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn AUN-QA cấp cơ sở đào tạo, phiên bản 2.0 của Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
52
7File báo cáo Hội thảo Tập huấn tổng quan về công tác ĐBCL 
93
8Kế hoạch chi tiết triển khai tự đánh giá Cơ sở giáo dục và CTĐT năm học 2018-2019 
176
9Báo cáo thường niên Trường Đại học An Giang năm học 2017-2018 
304
10Hồ sơ đăng ký thành viên AUN 
380
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn