Liên kết
Lượt khách thăm
1143121
Thành viên
17 người đang online

Các văn bản triển khai đánh giá CTĐT (TT04,AUN-QA)

SttResources link#hits
1Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/06/2016 về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 
69
2Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/06/2016 về việc hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo 
63
3Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/06/2016 về việc hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 
40
4Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) các trình độ của giáo dục đại học 
52
5Công văn 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 
33
6985/KH-ĐHAG Kế hoạch về việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá cấp chương trình đào tạo năm học 2017-2018 
43
7Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3_2015.pdf 
29
8AUN-QA-PHIEN-BAN-3_DHQG.pdf 
56
9Tài liệu hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá và chương trình đào tạo năm học 2018-2019 
163
10Kế hoạch chi tiết triển khai tự đánh giá Cơ sở giáo dục và CTĐT năm học 2018-2019 
313
Phòng Khảo Thí & Đảm bảo Chất Lượng  -  Trường Đại học An Giang
Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm  -  Đông Xuyên  -  TP. Long Xuyên  -  Tỉnh An Giang
Điện thoại: (02963). 847 567  -  Email liên hệ: exams@agu.edu.vn