ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Các chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA

Trường Đại học An Giang đã có nhận Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA đối với 08 CTĐT

1. Ngành Công nghệ sinh học

2. Ngành Công nghệ thực phẩm

3. Ngành Công nghệ thông tin

4. Ngành Kỹ thuật phần mềm

5. Ngành Ngôn ngữ Anh

6. Ngành Sư phạm Tiếng Anh

7. Ngành Sư phạm Toán

8. Ngành Sư phạm Ngữ Văn

 


HÌNH ẢNHTin liên quan