THÔNG TIN

Hội đồng nghiệm thu báo cáo tự đánh giá cấp Cơ sở giáo dục năm học 2021-2022

Hội đồng nghiệm thu báo cáo tự đánh giá cấp Cơ sở giáo dục năm học 2021-2022

Ngày 2/12/2022, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục năm 2021-2022 theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/202017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học).

Tham dự phiên họp có PGS.TS Trần Văn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS.TS Hồ Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá Trường Đại học An Giang và quý thầy, cô là thành viên Hội đồng, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách viết Báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục, năm học 2021-2022.


Phát biểu tại phiên họp, PGS.TS Trần Văn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường nhấn mạnh việc đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục sẽ từng bước hình thành văn hóa chất lượng tại Trường Đại học An Giang. Thầy đánh giá cao về bản Dự thảo báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục đại học của Trường và nhận định đây là một trong những nỗ lực rất lớn của tập thể thành viên Nhà trường, đặc biệt là nhóm chuyên trách viết báo cáo. Thầy hy vọng qua Hội đồng nghiệm thu, Ban Thư ký và nhóm chuyên trách sẽ hoàn chỉnh hơn báo cáo tự đánh giá, giúp Trường triển khai các hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động và đăng ký đánh giá ngoài đúng tiến độ.
Các thành viên trong Hội đồng cũng đưa ra một số nhận xét và góp ý từ tiêu chuẩn 1 đến tiêu chuẩn 25 để Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách rà soát và chỉnh sửa lại một số nội dung như: Cập nhật lại các số liệu minh chứng mới phù hợp; thống nhất về cách viết tắt; làm rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chuẩn và cần phân tích rõ nguyên nhân để đưa ra hành động, kế hoạch cải tiến cho phù hợp; các biểu đồ, biểu bảng nên đưa vào phần phụ lục; rà soát lại các căn cứ quy định pháp lý liên quan; cách trình bày, cách diễn giải cần tránh trùng lặp.
Kết luận tại phiên họp, PGS.TS Hồ Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá đã đánh giá rất cao công tác chuẩn bị, tổ chức và sự đóng góp có trách nhiệm của quý thầy cô trong Hội đồng nghiệm thu. Phiên họp là cơ hội để các nhóm chuyên trách cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện cải tiến để từng bước hoàn thiện báo cáo tự đánh giá của Nhà trường. Thầy cho rằng nội dung báo cáo cần bám sát hơn nữa theo bảng hướng dẫn đánh giá và cần làm rõ trách nhiệm trong khâu cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý minh chứng giữa các bên liên quan. Phó Chủ tịch Hội đồng hy vọng các nhóm chuyên trách cố gắng hoàn thành chỉnh sửa bản Báo cáo tự đánh giá đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.
Năm 2017, Trường ĐHAG đã triển khai công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDĐH giai đoạn 2018-2023. Căn cứ vào kết quả đánh giá và các khuyến nghị của chuyên gia, Trường đã triển khai nhiều hoạt động cải tiến để nâng cao chất lượng các hoạt động. Đây là chu kỳ tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường. Sau hoạt động tự đánh giá, Trường sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động cải tiến và đăng ký đánh giá ngoài chu kỳ 2 vào đầu quý 2 năm 2023. 

Đỗ Tư – TV


HÌNH ẢNH