THÔNG TIN

Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục và tập huấn công tác thu thập dữ liệu phục vụ xếp hạng đại học về phát triển bền vững năm 2022

Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục và tập huấn công tác thu thập dữ liệu phục vụ xếp hạng đại học về phát triển bền vững năm 2022

Ngày 27/9/2022, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức tập huấn hướng dẫn thu thập thông tin, minh chứng và viết phiếu đánh giá tiêu chí cấp cơ sở giáo dục. Tập huấn nhằm giúp củng cố và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Trường, chuẩn bị tốt cho đợt đánh giá ngoài dự kiến diễn ra vào quý I năm 2023.

Tại chương trình, các thành viên Hội đồng Tự đánh giá của Trường và thành viên chuyên trách đã được chia sẻ các nội dung: Các mốc thời gian triển khai chương trình tự đánh giá; kỹ thuật thu thập thông tin, minh chứng; kỹ thuật viết phiếu đánh giá tiêu chí; kỹ thuật viết báo cáo tiêu chuẩn; kỹ thuật viết phiếu tự đánh giá; cách lập danh mục minh chứng; cách lập kế hoạch tự cải tiến.
Cùng ngày, Trường cũng đã tổ chức tập huấn công tác thu thập dữ liệu phục vụ công tác xếp hạng đại học về phát triển bền vững năm 2022 theo Bộ tiêu chí của UI Greenmetric.
Được khởi xướng từ năm 2010, UI Greenmetric World University Rankings được xem là bảng xếp hạng uy tín nhất hiện nay trong việc đánh giá, đo lường những nỗ lực phát triển bền vững tại các trường đại học trên thế giới. Tính đến năm 2021 đã có 956 trường đại học trên khắp thế giới tham gia Tổ chức này. 
Trong Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025 tấm nhìn đến năm 2030, Trường Đại học An Giang hướng đến việc xây dựng nhà trường xanh, thông minh, mang bản sắc khu vực, nên việc tham gia bảng xếp hạng của UI GreenMetric là hoạt động quan trọng để nâng cao vị thế của nhà trường trong nước và quốc tế.
Để chuẩn bị tốt cho việc tham gia xếp hạng, nhà trường đã thành lập Ban Chỉ đạo và nhóm chuyên trách thu thập dữ liệu theo yêu cầu từ của IU GreenMetric. Tại buổi tập huấn công tác thu thập dữ liệu, các thành viên chuyên trách đã được hướng dẫn cụ thể về: Bộ tiêu chí xếp hạng của UI GreenMetric; Kế hoạch rà soát hiện trạng của nhà trường theo Bộ tiêu chí; Kế hoạch cải thiện các chỉ số để nâng cao thứ hạng khi tham gia UI GreenMetric

Hữu Nghị - TV


HÌNH ẢNH