THÔNG TIN

Thẩm định Đề án mở ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trình độ đại học

Thẩm định Đề án mở ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trình độ đại học

Vừa qua, Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp thẩm định Đề án mở ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trình độ đại học.

Hội đồng thẩm định có sự tham gia của đại diện Ban Đào tạo, quý thầy cô là các chuyên gia đầu ngành đến từ các trường đại học thuộc hệ thống ĐHQG-HCM, đại diện của đơn vị sử dụng lao động và lãnh đạo các đơn vị tại Trường ĐHAG. 
Thay mặt Tổ soạn thảo Đề án, ThS Vũ Thị Thanh Đào – Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ thực phẩm đã trình bày tóm tắt về quá trình xây dựng, nội dung, cấu trúc của Đề án và Chương trình đào tạo ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trình độ đại học.
Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, việc mở ngành đào tạo Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trình độ đại học là hết sức cấp bách cho xã hội ở hiện tại và trong tương lai, nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn về nhu cầu học tập và nguồn nhân lực đảm bảo an toàn thực phẩm của Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng. 
Các thành viên của Hội đồng đã có nhiều ý kiến góp ý cho Tổ soạn thảo để hoàn chỉnh Đề án như: Bổ sung dự báo nhu cầu nguồn nhân lực ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trình độ đại học giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh An Giang và các tỉnh thuộc ĐBSCL; bổ sung mô tả ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo để thể hiện rõ ràng mối quan hệ giữa hai nội dung này; bổ sung các giáo trình giảng dạy môn cơ sở ngành và chuyên ngành do ĐHQG-HCM xuất bản; xem xét định hướng kiểm định chương trình theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế;…
Hội đồng thống nhất thông qua Đề án mở ngành này. Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS,TS Hồ Thanh Bình – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG, Chủ tịch Hội đồng đề nghị Tổ soạn thảo hoàn thiện Đề án theo ý kiến Hội đồng cho phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.  Sau khi hoàn chỉnh, Đề án mở ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trình độ đại học của Trường sẽ được trình lên ĐHQG-HCM để tiến hành các bước tiếp theo trong quy trình mở ngành.

Khánh Huy – P.Đào tạo


HÌNH ẢNH