THÔNG TIN

Trường Đại học An Giang có thêm 04 chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế AUN-QA

Trường Đại học An Giang có thêm 04 chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế AUN-QA

Sau một thời gian tích cực thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định giáo dục, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM vừa có thêm 04 chương trình đào tạo được Hội đồng Đảm bảo chất lượng Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng quốc tế AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance).

04 Chương trình được công nhận bởi Tổ chức AUN-QA gồm: Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật phần mềm, Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Toán học. 
Các chương trình đào tạo này được AUN-QA đánh giá ngoài theo phương thức trực tuyến từ ngày 06 - 10/6/2022 với các phiên làm việc, đánh giá hồ sơ, phỏng vấn các bên liên quan, khảo sát các điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường.
Theo đó, cả 04 ngành được đánh giá là hoàn toàn đáp ứng theo chuẩn kiểm định quốc tế của AUN-QA, nhiều tiêu chuẩn được đánh giá ở mức ‘tốt hơn mong đợi’ (better than adequate), tương đương mức 5/7 của thang đánh giá AUN-QA, đặc biệt là tiêu chuẩn 2 (Chương trình đào tạo - Programme Specification). Kết quả này phần nào đã khẳng định công tác đảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo đã đáp ứng tốt hơn so với yêu cầu của bộ tiêu chuẩn AUN-QA.
Bộ tiêu chuẩn AUN-QA có 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí, được các chuyên gia kiểm định quốc tế dùng để đánh giá toàn diện chương trình đào tạo về nhiều khía cạnh như: Chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp… 
Để được kiểm định bởi Tổ chức AUN-QA, trước đó, các chương trình đào tạo của Trường Đại học An Giang đã được trải qua quá trình tự đánh giá cấp trường trong năm 2020; và được đánh giá ngoài cấp ĐHQG-HCM bởi các chuyên gia của Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo trong năm 2021.   
Vào đợt đánh giá ngoài cuối năm 2021, Trường Đại học An Giang đã có 04 chương trình đào tạo được AUN-QA cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng, gồm: Công nghệ Thông tin, Công nghệ Thực phẩm, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm tiếng Anh.
Như vậy, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã có 08 chương trình đào tạo được kiểm định và đạt chuẩn chất lượng quốc tế AUN-QA. Số lượng các chương trình đào tạo của Trường được kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế không ngừng được tăng lên là một bước tiến quan trọng của nhà trường trong quá trình quốc tế hóa. 
Những kết quả trên thể hiện rõ sự quyết tâm mạnh mẽ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và sự đồng tâm của toàn thể viên chức Trường Đại học An Giang trong công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định giáo dục, không ngừng bảo đảm thực thi văn hóa chất lượng, góp phần khẳng định uy tín và không ngừng đổi mới hoạt động, nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới.

Anh Thư - TV


HÌNH ẢNH